Organisatie

Netwerk De Pijp

Non-profit, Netwerkorganisatie

Netwerk De Pijp is een samenwerking en dialoog tussen bewoners en ondernemers uit De Pijp, die op zoek gaan naar wat zij samen belangrijk vinden voor de buurt. Hierbij zijn ook deskundigen, ambtenaren en politici van de gemeente Amsterdam betrokken. Er zijn thema werkgroepen en regelmatig worden er grotere bijeenkomsten georganiseerd waarbij alle betrokkenen samenkomen om ideeën uit te wisselen, waar plannen worden geïnitieerd en verder ontwikkeld kunnen worden.

Deel dit:
Standaardlocatie
Contactpersonen van Netwerk De Pijp
Personen verbonden aan Netwerk De Pijp
Projecten van Netwerk De Pijp
Activiteiten in de toekomst
Activiteiten in het verleden
Activiteiten in het verleden (als mede-organisator)