Activiteit

Workshop klimaatvriendelijke buurt & tuin

dinsdag 28 november 2023 , 19:30 - 21:30 uur
Illustration

Het natuurlijk eco-systeem in onze buurten is uit balans door steeds meer versteende straten en tuinen. Het water kan niet weg, de straten warmen bij hitte te veel op en er zijn te weinig geschikte plekken voor dieren en planten waardoor steeds meer soorten verdwijnen. Wat kunnen wij doen om onze buurten en eigen balkon, tuin of straat klimaatvriendelijker te maken en daarmee dus ook groener, gezonder en leefbaarder.

Gemeenten en waterschappen zijn hier druk mee bezig, maar wat kan jij doen? Welke rol kun jij pakken in jouw straat, buurt en stad? En hoe kun je dit zo effectief mogelijk doen? Martijn Pool en Mirko van Ingen van Amsterdam Rainproof en De Groene Druppel nemen jullie in deze workshop mee en delen hun expertise op dit onderwerp.

Inloop vanaf 19.15 uur.
Start 19.30- 21.00 uur
Borrel + napraten tot 21.30 uur
Kosten €10 per deelnemer, €5 met NMTpas. Aanmelden via het formulier op deze pagina.
Locatie: Huis van de Wijk De Pijp, Tweede van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam

* Wij organiseren activiteiten zoals lezingen kostendekkend. Dat betekent dat we geen winst maken op activiteiten en dat de opbrengst naar de spreker en eventuele organisatorische en administratieve kosten gaat. Onze regels voor betaling en restitutie staan op deze pagina.

Klimaat Maand november
In navolging van de Nationale Klimaatweek, organiseert NMTzuid en Groenpunt020 in November Klimaat Maand. De hele maand zijn er extra activiteiten om mensen aan te moedigen zelf iets bij te dragen aan een beter klimaat. Kom en doe inspiratie op hoe jij het klimaat een handje kunt helpen. Samen staan we sterker en kunnen we Amsterdam groener maken. Verschillende partijen werken samen aan het verzamelen, bundelen en ontsluiten van groene kennis en vaardigheden.

Groenpunt020 is een netwerkorganisaties waar verschillende organisaties, ondernemers en vrijwilligers hun handen ineen hebben geslagen om gezamenlijk te werken aan onze droom Amsterdam als Natuurstad waar dier, plant en mens verbroederd kunnen samenleven, ieder met haar eigen dynamiek.  Om gezamenlijk te bouwen aan deze droom organiseren we uiteenlopende activiteiten over biodiversiteit, stadslandbouw en voedselbossen.

Locatie
Huis van de Wijk De Pijp
Kosten toelichting
Meld je aan voor de workshop. Kosten zijn: €10,- per deelnemer of met een NMT-pas €5,-.
Doelgroep
Alle volwassenen
Illustration
 
Deel dit: