Activiteit

Parkonderhoud Vereniging Sarphatipark woensdag

woensdag 26 juli 2023 , 14:00 - 16:00 uur
Illustration

English below

WE ZIJN VAN DAG VERANDERD! EN OOK VAN COÖRDINATOR.
Met ingang van morgen, woensdag 26 juli, is het parkonderhoud niet meer om de twee weken op de vrijdag maar op de woensdag. En de coördinatie is door Barbara Wessel overgedragen aan Hans Juncker.

Op woensdagmiddag om de week (in de even weken) doen we verschillend onderhoudswerk in het park. Van Nicole de Rop, de ecologisch beheerder horen we wat er die week het beste gedaan kan worden. De ene keer is dat gezeist/gemaaid riet verwerken; de andere keer weer snoeien; of wieden rond het monument. Werk dat altijd gedaan kan worden is het opruimen ofwel 'prikken' van zwerfvuil.
Om 14:00 uur verzamelen we tussen het Groengemaal en de peuterspeelplaats in het park. Gereedschap en werkhandschoenen zijn aanwezig.
Om 16:00 uur stoppen we en drinken we nog wat met elkaar bij Café Krull.

Volgende keer: woensdag 9 augustus van 14-16u.


ENGLISH 
WE HAVE SWAPPED THE MAINTENANCE DAYS! AND THE COORDINATON.
As of tomorrow, Wednesday, July 26, park maintenance is no longer every two weeks on Friday but on Wednesday. And coordination has been handed over to Hans Juncker by Barbara Wessel.

Wednesday afternoon every other week (in the even weeks) we do different maintenance work in the park. From Nicole de Rop, the ecological manager, we hear what can  be done best that week. One time that is processing cut reed; pruning  the other time; or weeding around the monument. Work that can always be done is to clean up or 'prick' litter.
At 2:00 PM we gather between the Groengemaal and the playgroup in the park. Tools and work gloves are available.
At 4:00 PM we stop and have a drink together at Café Krull.

Next time: Wednesday August 9, 2-4 PM.

Locatie
SarphatiparkGroen Gemaal
Kosten
Gratis
Doelgroep
Iedereen (alle leeftijden)
Deel dit: