Activiteit

BUURTBEWONERS ALS DENKTANK!

maandag 15 oktober 2018 , 18:00 - 22:00 uur

De opzet van de avond
 
18.00: Inloop en gezamenlijk hapje eten.

(We willen graag weten of u komt in verband met het eten, dus graag aanmelden via de knop hier onderaan.)

18.45: Het stadsdeel reageert op de resultaten van de G250 van 17 mei, waarin we per buurt hebben gesproken over de openbare ruimte. In de presentatie over de Gebiedsagenda 2019-2022 komt dit terug. Hierin geeft de gemeente aan welke prioriteiten zij ziet voor De Pijp de komende vier jaar.

De G250 zelf geeft vervolg aan de vorige bijeenkomst door je uit te nodigen voor drie werkgroepen over de veelgenoemde onderwerpen: afval (via de Schone Pijp), fiets/scooterparkeren en autoluw. 

19.15: De nieuwe Gebiedsagenda 2019-2022 heeft 6 prioriteiten. {1.Verduurzaming - 2.Verblijskwaliteit openbare Ruimte - 3.Diversiteit woningen, winkels en bedrijven - 4. Veiligheid - 5. Sociaal samenleven - 6. Jongeren en kinderen. } Op basis hiervan worden er voor de uitvoering elk jaar Gebiedsplannen gemaakt. 

Verduurzaming van de wijk komt op een aparte bijeenkomst op 11 oktober aan de orde. Hier krijg je een kort verslag van. Vervolgens word je gevraagd wat je vindt van de formulering van de prioriteiten:
- 2. De verblijfskwaliteit van de openbare ruimte versterken
- 3. Zorgen voor diversiteit van woningaanbod, winkels en bedrijvigheid
- 6. Kansen vergroten voor kinderen en jongeren

--Pauze--
 
20.25: In 5 groepen bespreken de Prioriteiten:
- 4. De veiligheid en betrokkenheid op buurtniveau versterken en -5.  De stapeling van sociale problematiek verminderen.

In groepen gaan we inventariseren welke sociale problemen er spelen, wat wij ervaren en belangrijk vinden. Dit kan te maken hebben met wonen (zorgplaatsingen, airbnb, verkamering, tijdelijke contracten, etc.), veiligheid, sociale contacten (o.a. eenzaamheid) en andere mogelijke knelpunten. Wat moet in het gebiedsplan vinden wij. 

21.15: Korte terugkoppeling en drankje tot slot.

Een volle agenda! Het is raadzaam om tevoren de bijbehorende teksten te lezen.  De belangrijkste zijn de notulen van 17 mei 2018 en de Gebiedsagenda 2019-2022 Concept prioriteiten. Deze zijn te vinden op deze website bij de Projecten. Wij hebben de Pijp opgedeeld in 5 deelgebieden = 5 Projecten. U weet waar u woont, dan weet u ook direct in welk Project, in welke groep u thuis hoort. Het helpt ons als u ook daar bij de Projecten direct aanklikt: Ik doe mee!

We kijken uit naar uw komst.

 

 

Locatie
Huis van de Wijk de Pijp
Doelgroep
Iedereen (alle leeftijden)
Illustration
 
maximum aantal deelnemers
100

Aantal aangemelde deelnemers: 47

Deze mensen komen:
- Jim van Velzen
- Diemer Roodenburg
- Maruca Beek
- Katja Pasman
- Rupino Griffioen / Zorgweetjes.com
- Nan Nigg
- Marja Vermeulen
- wil Hallers
- Yol Köster
- Red Schonewille
- margreet vogels
- Nienke Kamsma
- Dieneke Plompen
- Ercan Colak
- Peter Kouwenberg
- Nona Nona
- Fransje Gorter
- Jonathan Negro
- Tamara Beelen
- Sherill Lisse
- André de Leeuw
- Frank van Dorp
- christien visch
- Gertrude van der Ven
- Freddy Wissink
- HANS van der GRAGT
- Fred Smit
- Rosemary de Jong
- Bettina Schram
- Nicoline Bruins
- Barbara Wessel
- Harry Kappelhof
- Edin Husagic
- Gertjan Visser
- Matty Van Ewijk
- Liesbeth van Hellemondt
- Cok Oostveen
- Catja Cappon
- Catja Cappon
- C.J.J. de Bie
- Gerard Lommerse
- Eric Clous
- Miep van Dam

Meld je aan
Deel dit: