27 projecten
sorteer op:  

Sub-buurt Nieuwe Pijp West:onder de Ceintuurbaan tussen Ruysdaelkade en Van Wou. G250 Tafelgesprek 12 oktober 2017

De ruimte in je buurt

Er is veel aandacht voor de toenemende drukte in de stad. Wat betekent het voo...

Sub-buurt Zuid Pijp: Tellegen- en Diamantbuurt. G250 Tafelgesprek 12 oktober 2017

De ruimte in je buurt

Er is veel aandacht voor de toenemende drukte in de stad. Wat betekent het voo...

Sub-buurt Oost Pijp: Hemony- en Willibrordusbuurt. G250 Tafelgesprek 12 oktober 2017

De ruimte in je buurt

Er is veel aandacht voor de toenemende drukte in de stad. Wat betekent het voo...

Sub-buurt Oude Pijp Midden: Gerard Dou- en Sarphatiparkbuurt. G250 Tafelgesprek 12 oktober 2017

De ruimte in je buurt

Er is veel aandacht voor de toenemende drukte in de stad. Wat betekent het voo...

Sub-Buurt Oude Pijp West: Frans Hals- en Hercules Seeghersbuurt. G250 Tafelgesprek 12 oktober 2017

De ruimte in je buurt

Er is veel aandacht voor de toenemende drukte in de stad. Wat betekent het voo...

Project Regenton. Koop met Korting.

Wil jij ook een regenton in je (gevel)tuin? Doe dan mee met onze regentonnen actie, dan krijg je een fikse korting op een mooie kastanje houten of kunststof regenton. Natuur&Milieuteam Zuid zet zich in voor een actueel onderwerp met Project Regenton. We verspreiden 10 regentonnen in Amsterdam Zuid. Voor meer info en de prijzen zie: http://nmtzuid.nl/2017/06/08/regentonnen-actie/

tafelgesprek Wonen G250 8 juni 2017

Wat is de stand van zaken op het gebied van Wonen. Lees hieronder wat hierover staat in het gebiedsp...

tafelgesprek de Pijp autoluw en minder laden en lossen G250 8 juni 2017

Volgens onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam is bijna 50% van al het autoverkeer in de Pijp ver...

tafelgesprek Voor meer duurzaamheid in de Pijp G250 8 juni 2017

Voor meer duurzaamheid in De Pijp!

Wij, twee bewoners uit De Pijp, Matty van Ewijk en Gerard Lommers...

1 reactie

1 update

tafelgesprek Toegankelijkheid G250 8 juni 2017

Een van de thema’s tijdens de G250 van 8 juni aanstaande, is toegankelijkheid. Idee is om in een werkgroep zaken op te halen en te onderzoeken hoe we vooruitgang kunnen boeken in het toegankelijk houden en maken van de openbare ruimte en andere openbaar (on)toegankelijke locaties voor mensen met een beperking..

1 reactie

1 update

tafelgesprek FIETSPARKEERDRUK, G250 8 JUNI 2017

Donderdag 8 juni 2017 is Fietsparkeerdruk een van de thema's die in besproken worden op de bijeenkom...

Sarphatipark van de Buurt

Sarphatipark van de buurt

 4,5 hectare van onze wijk wordt ingenomen door het Sarphatipark. Een van d...

1 reactie

1 update

De Pijp Autoluw?!?! denk mee

Hoe brengen we balans in de Pijp in 2020-2030?

Laten we met elkaar bedenken hoe we dat kunnen doen, ...

2 reacties

2 updates

Bewoners en Bouw Boerenweteringgarage (BBB)

Met het leegpompen gaat een nieuwe periode in met mogelijke risico's.

Wij hopen van harte dat er nie...

3 reacties

3 updates

Werkgroep De Schone Pijp

Ondernemers en bewoners hebben samen Actieplan De Schone Pijp opgesteld, gecoördineerd door Wijkcentr...

6 reacties

5 updates

G250 Workshop Fietsparkeren 17 november 2016

Fietslabs

Tijdens de Fietslabs zijn in verschillende sessies oplossingen bedacht voor het fietsparke...

1 reactie

1 update

Plattegrond Parels van de Pijp

De Parels van de Pijp, de ondernemersvereniging voor en door kleinschalige winkels en horeca, is al ...

Geef Straten een Gezicht

Ik ben sinds 2013 bezig met het project 'Geef Straten een Gezicht'.(https://www.facebook.com/geefstrateneengezicht). In Zuid heeft nu de Concertgebouwbuurt haar eerste vijf panelen en ik zou het project graag willen uitbreiden o.a. in de P.L.Takbuurt in de Pijp. Daarvoor zoek ik enthousiaste bewoners die het project willen steunen.

2 reacties

2 updates

Makersnetwerk de Pijp

kijk op de website

Kook Workshops

Samen koken, samen eten & samen leven

Samen koken en eten op een inspirerende manier, altijd aan de hand van een door mij opgesteld menu b...

Sint Willibrordusgarage

De gemeente Amsterdam onderzoekt de mogelijkheid tot het bouwen van een parkeergarage op het Willibrordusterrein.

Discussier mee, geef uw mening!

 

4 reacties

4 updates

G250 Werkgroep Wonen/Ouderen Huisvesting

Workshop wonen op 2 juni 2016

Het belangrijkste item van de G250 Wonen was tot nu toe de ondergrens van 35% aan sociale corpora­tiewo­ningen voor de Pijp. Na ons raadsadres is de discussie op de politieke agenda gekomen. Zowel in de gemeenteraad als in het stadsdeel. En het heeft ook geleid tot de succes­volle discussiea­vond "Huur­ders in de knel", georgani­seerd in samen­werking met andere veront­ruste huurders uit Zuid.

Nu dit item zich in een eindfase bevindt willen wij een nieuw onderwerp aan de orde stellen. Namelijk ouderenhuisves­ting in al zijn facetten.

Natuurlijk bestaat er al veel op dit ge...

3 reacties

3 updates

Ferdinand Bolstraat Rode Loper

Rode Loper

De openbare ruimte boven het tracé van de Noord/Zuidlijn zal in stadsdeel Zuid uitgroeien tot een sch...

Village De Pijp

Een droom van een proces

De naam Village De Pijp ontstond vanzelf na een logeerpartij in een klein gehucht in de Pyreneeën. Zoa...

1 reactie

1 update

Nieuw bestemmingsplan voor De Pijp

Er is een nieuw bestemmingsplan in de maak voor de (oude en nieuwe) Pijp. Stadsdeel Zuid wil daarmee...

5 reacties

2 updates

Frans Halsbuurt Herinrichting

De Frans Halsbuurt zal heringericht gaan worden.  Hiervoor is in januari 2016 het Voorlopig Ontwerp va...

2 reacties

2 updates

Van Woustraat Herinrichting

De Van Woustraat zal heringericht gaan worden. In april 2016 is de Nota van UItgangspunten vastgeste...