13 projecten

Bestemmingsplan De Pijp 2018

Het bestemmingsplan De Pijp 2018 is op 19 september 2018 vastgesteld. Via onderstaande link is dit i...

3 reacties

3 updates

'De Pijp Uit' een buurttheaterproject

Er zijn duizenden manieren om de pijp uit te gaan, vrijwillig en onvrijwillig.

Hoe ga jij de Pijp ui...

G250 Workshop Fietsparkeren 17 november 2016

Fietslabs

Tijdens de Fietslabs zijn in verschillende sessies oplossingen bedacht voor het fietsparke...

1 update

G250 Werkgroep (Ouderen)huisvesting

Steeds meer huurders financieel in de knel
Steeds meer huurders zitten in langdurig in financiële prob...

G250 tafelgesprek Gastvrij de Pijp datum: 9 februari 2017

Helpen met de integratie van statushouders

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning gekregen hebben...

Ontmoetingsruimten in de Pijp tafelgesprek 9 februari 2017

Huis van de Wijk de Pijp is een onmisbare schakel in de buurt. Ze biedt een laagdrempelige en toegan...

De Buurtbuurtenquête en invloed op het gebiedsplan,Tafelgesprek 9 februari 2017

Stadsdeel Zuid heeft in 2016 voor het opstellen van de gebiedsplannen een enquête onder bewoners uitge...

1 reactie

tafelgesprek Handhaving horecaoverlast en terrassen G250 8 juni 2017

In het gebiedsplan staan voor 2017 een aantal akties genoemd. Er wordt verslag gedaan van de onderno...

1 update

Sneeuwklokjes op het Groen Gemaal in het Sarphatipark

Deze maanden zijn er sneeuwklokjes 'in het groen' te koop op het Groen Gemaal. Altijd al sneeuwklokj...

Film & Discussion HOPE STEP JAPAN!

*Memorial event for de grote Japanse aardbeving en de nucleaire ramp*

Sun 11 March 2018
17.30 starts ...

1 reactie

'KENNEN WIJ ELKAAR'

 

Wilt u graag 'vreemde' buren leren kennen, maar geen idee hoe? In De Pijp in Amsterdam organiseert ...

1 reactie

G250 Workshop Laden en Lossen

De Oude Pijp is een gebied waar gewoond en gewerkt wordt. De noodzakelijke bevoorrading van ondernemers in het gebied en de pakketbezorging voor particulieren veroorzaken  veel verkeersbewegingen. Dit ...

G250 Workshop Handhaving/Gedragsbeïnvloeding

In de Pijp wordt vaak gezelligheid gezocht door het uitgaanspubliek van Amsterdam. Deze gezelligheid brengt helaas overlast met zich mee voor de omwonenden. De gemeente zet handhaving in, plaatst terr...

1 update