Project   

HET PLEIN

V
Geplaatst op 10 november 20, 15:03 uur

Buurttheaterproject 'HET PLEIN':
Op het H. de Keijserplein in de Pijp wordt door spelers uit de buurt een afgebakende plek gecreëerd die fungeert als vrijplaats. Je kunt deze vrijplaats, waar bij aanvang nog geen bestaande regels gelden, in en uit stappen. In onderling overleg bepalen de spelers hun regels en omgangsvormen voor deze afgekaderde plek. 
 Het project betreft een artistiek onderzoek van cultuurmakers; 8 ongedocumenteerde mensen en 8 andere buurtgenoten, onder leiding van een professioneel artistiek-sociaal team aan de hand van het volgende thema:​
 Wat gebeurt er als je een deel van de openbare ruimte afkadert en toe-eigent?​ Van wie is deze ruimte, wie hebben hier toegang toe en wie bepalen dat? Doel: Deelnemende cultuurmakers de mogelijkheid geven om zichzelf op creatieve wijze te uiten, theatraal expressie te geven aan hun gevoelens en gedachten en hun talenten te ontwikkelen tijdens het samen maken van een voorstelling waarvoor we andere buurtgenoten, uitnodigen.

 

Toelichting

Als buurttheatermaker en op steenworp afstand van de opvang voor ongedocumenteerden, heb ik het plan ontwikkeld om het contact tussen deze nieuwe bewoners en omwonende buurtgenoten artistiek en sociaal te ondersteunen met een theaterproject in samenwerking met HVO-Querido.
Het project bestaat uit 3 maanden (wekelijks) theaterworkshops, 3 maanden (wekelijks) repeteren en 4 voorstellingen in de zomer van 2021 op het H. De Keijserplein. 
Taal is niet altijd toereikend en de theatermakers nodigen de deelnemers uit om andere vormen van communicatie te onderzoeken en vorm te geven. Denk daarbij aan het onderzoek van bewegen door diverse ruimtes en met verschillende status, hoe je dat fysiek uitdrukt, hoe je machtsverhoudingen uitspeelt en hoe dat tot hilarische scenes kan leiden. Door dit theatrale onderzoek wordt het onvermogen om de ander helemaal te begrijpen onderdeel van het project. 

De planning is eind januari 2021 te starten en zomer 2021 voor de buurt op te treden.

Gewenst resultaat Voor dit project zijn wij op zoek naar actieve deelnemers en passieve ondersteuners.
Vind u dit een interessant en leuk project, wilt u deelnemen en/of dit project steunen, stuur dan een mailtje met onderstaande invullijst en kruis hierin aan wat voor u van toepassing is. U kunt uw mail, met uw naam en post-adresgegevens sturen aan: stichtingstadstoneel@hotmail.com

0 Ik steun dit project en wil dat het doorgaat
0 Ik wil actief deelnemen aan dit project
0 Ik wil passief deelnemen (publiek) aan dit project
0 Ik wil graag op de hoogte gehouden worden over project HET PLEIN