organisatie

Eco-eiland Diamantbuurt

Non-profit

Beste mensen,


We moeten uitkijken dat ons goedbedoeld milieubewustzijn niet tot een maatschappelijke tweedeling leidt. Dure investeringen om Amsterdam in 2030 aardgasvrij te maken zijn misschien noodzakelijk maar zorgen ook voor argwaan en onbegrip bij mensen die de eindjes met moeite aan elkaar geknoopt krijgen.


Ik merk al wrijving en irritaties in de Diamantbuurt, tussen bewoners die graag hun afval gescheiden willen aanbieden en mensen die het worst zal wezen, want daar betalen zij tenslotte belasting voor en dan moet de gemeente de troep maar opruimen ook.


Het Eco eiland Diamantbuurt wil deze mensen met elkaar verbinden. Het Eco eiland moet een logisch vervolg worden op het mobiele recyclepunt Hemonylaan. Een recyclepunt 3.0 waar de mensen kunnen zien wat er met hun afval gebeurt, waar ze kunnen zien dat hun afval van waarde kan zijn. Een recyclepunt van menselijke afmetingen ook, waar de toezichthouder voorlichting geeft en die het afval tot halffabricaten verwerkt.


Het Eco-eiland moet een plek worden waar buurtbewoners dagelijks hun recyclebaar afval kwijt kunnen voordat zij in de van Woustraat boodschappen gaan doen. Het Eco eiland Diamantbuurt is vooral een milieu bewustzijnsproject dat tevens een bijdrage wil leveren aan de sociale cohesie tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de Diamantbuurt.


Dank voor jullie aandacht.

Deel dit: