organisatie

Buurtgroep Frans Hals Parkeervrij!

Informele groep

 


Help mee aan een fijne, veilige en schone Frans Halsbuurt


Wilt u meedenken met ons comite dat de plannen van de gemeente kritisch volgt, neem dan contact met ons op. Spreek iemand van ons aan of stuur een mail.


Wij volgen, voor zover mogelijk de voortgang van de Projectgroep Frans Halsbuurt; wij zijn niet enthousiast over het door de Projectgroep voorgestelde woonerf; waarbij wandelaars, oud en jong, de straat delen met vrachtauto's, fietsers en scooters en al het andere doorgaande verkeer; ook lijkt het nu net in het Voorlopig Ontwerp (VO) alsof de gehele Frans Halsbuurt een grote fietsenstalling wordt omgeven met heggetjes. In die plannen blijft minder groen dan nu over. Het werk van vele groene vingers in de buurt gaat zo verloren. 


Er is inmiddels ook een alternatieve opzet (AP), gemaakt door deskundigen van de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, zij schrijven in de inleiding van hun Alternatieve Plan:


"de manier waarop dit erf is ‘ingevuld’ [door de Projectgroep] roept vragen op over gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en beheerbaarheid. De gestelde twijfels en vragen zijn vanaf vorig jaar op meerdere manieren met het project Frans Halsbuurt gedeeld, onder meer middels adviezen van de commissie Puccinimethode -een commissie die uitzonderingen op de Puccinimethode beoordeeld- en de Centrale Verkeers Commissie. Ook vanuit het Beheer Acceptatie Proces blijken er twijfels te zijn. Op het Voorlopig Ontwerp van mei 2020 is uiteindelijk negatief geadviseerd door de cie Puccinimethode. Het advies van de Centrale Verkeers Commissie is zeer kritisch (alhoewel het uiteindelijk wel tot een positief advies komt".


zie ook:


Bewoners en ondernemers Facebookgroep Herinrichting Frans Hals:


 https://www.facebook.com/groups/194369377424265/?ref=bookmarks


Voor informatie van gemeente-zijde: https://www.amsterdam.nl/projecten/frans-halsbuurt/


 


 PS.


Het Buurtcomite blijft sinds de start van de bouw van de garage in 2015  de ontwikkelingen rond de parkeergarage volgen. De garage kwam in mei 2018 gereed. Tot het einde van dit jaar kijken we nog mee naar de gevolgen voor het grondwater en de zettingen bij de omliggende panden. 


 


 

Deel dit: