organisatie

Bewoners Weerszijde BoerenweteringBuurtgarage

Informele groep

Al voor de start van de bouw van de garage zijn de bewonersgroepen aan weerszijden van de Boerenwetering in gesprek met het stadsdeel over onafhankelijk toezicht op de bouw.


In de afgelopen tijd hebben onze opmerkingen onder andere al geleid tot beter toezicht.


De bewonersgroepen zijn met het Stadsdeel Zuid en aannemer Bögl in een regeling overeengekomen. Wij hebben een externe deskundige aangsteld om risicovolle aspecten van de bouw van de parkeergarage  extra in de gaten te houden.


Ook na de bouw blijven wij de ontwikkelingen in de gazten houden. De grondwaterstand kan veranderen. Wij en onze deskundige blijven alert.


De inzet van de deskundige(n) is ten behoeve van de gehele buurt. Wij horen graag wat uw bevindingen zijn, via vermeerbuurt@gmail.com


Voor voorstellen en vragen die geen betrekking hebben op het onafhankelijk bouwtoezicht kunt u zich wenden tot de omgevingsmanager Hugo van de Wijgert, 06-14820025

Illustration
 
Deel dit: