organisatie

Voorschool Balibar

Non-profit, Onderwijsinstellling

Peuters willen samen spelen, nieuwe dingen leren en veel ontdekken. Dat kan op de voorschool Balibar. De voorschool is er voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar en bevindt zich op de begane grond van basisschool De Avonturijn, waarmee we nauw samenwerken. Er werken twee gediplomeerde Pedagogisch Medewerkers op de groep.


Spelend leren met Startblokken
Er wordt gewerkt met het VVE Themaprogramma Startblokken. Dit loopt door in één leerlijn naar de eerste twee groepen van de basisschool.  Het themaprogramma Startblokken gaat er vanuit dat jonge kinderen zich ontwikkelen wanneer er contact en interactie is met leidsters en met andere kinderen; als ze op hun eigen manier mee mogen doen – door te imiteren en te spelen -; én als de begeleiders hen erbij betrekken en helpen. De ruimte van de voorschool  is ingedeeld in hoeken: leeshoek, poppenhoek, bouwhoek, en de knutselhoek. Bij alle activiteiten wordt veel aandacht geschonken aan taal. In de school bevindt zich een ouderkamer waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en waar zij onder andere informatie krijgen over het programma Startblokken.
De voorschool maakt dagelijks gebruik van het speellokaal van de school. De kinderen spelen buiten op het schoolplein dat achter de school ligt.


Groepen
Balibar heeft één groep die geopend is op maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend. De groep bestaat uit vijftien kinderen van 2½ tot 4 jaar.


Een voorschool ochtend of middag
Onze pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen bij spelletjes, tekenen, knutselen, puzzelen, zingen en taal. Met taalactiviteiten helpen ze peuters de woordenschat uit te breiden. Zo worden de peuters op een leuke, speelse en leerzame manier voorbereid op de basisschool. Het is belangrijk dat de peuters het naar hun zin hebben, want een kind dat het naar de zin heeft ontwikkelt zich goed.


Activiteiten, spelen en bewegen
We zorgen voor een gezellige en ontspannen sfeer, er is voldoende uitdagend spelmateriaal en er zijn volop mogelijkheden voor de kinderen om te bewegen, te ontdekken en samen te spelen. We vinden het belangrijk dat we ook naar buiten gaan met de kinderen en dat we met peuters beweegspelletjes doen. Zo wordt hun motorische ontwikkeling gestimuleerd.


Gezond tussendoortje en drinken
Gezond eten en drinken is een belangrijk onderdeel van goede opvang. Daarom letten we er op dat het eten en drinken geen of weinig toegevoegde suikers, kleur- en smaakstoffen bevatten. Verder zit er zo weinig mogelijk zout en vet in ons eten. In de loop van de ochtend of middag eten we met de kinderen een cracker of fruit.


Contact met ouders/verzorgers
Door het geven van individuele aandacht zorgen we ervoor dat uw kind door ons wordt gezien. Tijdens de dagelijkse overdracht vertellen we u over de bijzonderheden van de dag. Als u vragen heeft over de opvoeding of over het gedrag van uw kind, proberen wij u goed te adviseren. Over de algemene zaken op de groep of op de locatie worden er ouderavonden georganiseerd.


Kennismaking?
Als u geïnteresseerd bent in Balibar dan kunt u een bezoekje brengen aan de locatie of telefonisch een afspraak maken voor een kennismaking (zie onder de contactgegevens).

Deel dit:
Standaardlocatie