organisatie

Huis van de Wijk de Pijp

Non-profit

Huis van de Wijk de Pijp


Combiwel werkt vanuit de visie dat ’actieve deelname aan het maatschappelijk leven leidt tot een gezonde, stabiele samenleving’ en heeft zichzelf daarbij de volgende missie gesteld:
Het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van een veilige lokale sociale infrastructuur waarbinnen mensen beter in staat worden gesteld hun eigen leven richting te geven en deel te nemen aan het maatschappelijk leven.


Doelgroep
Combiwel wil zoveel mogelijk mensen in staat stellen actiever deel te nemen aan de samenleving. Zowel kwetsbare burgers, de doelgroep van de Wmo, als niet-kwetsbare burgers, die nodig zijn om de niet-kwetsbaren te ondersteunen.
De doelgroep van ons aanbod is dan ook alle burgers van de stadsdelen waar wij werkzaam zijn.


Voor een overzicht van de vele activiteiten in Huis van de WIjk de Pijp bezoek dan onze website, zie de link hierboven!
 
 
 
  
 

 

Deel dit: