organisatie

Woon! Zuid

Wat doen wij


Woonspreekuren
Bij de woonspreekuren kunt u terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van huurprijzen, huurcontracten, achterstallig onderhoud, renovaties, huurbescherming, woonruimteverdeling etc. Zie contact voor tijden en locaties.


Huurteam
Het Huurteam controleert de prijs- kwaliteitsverhouding van huurwoningen. Betaalt u teveel huur, dan helpt het huurteam met het starten van een procedure om de huurprijs verlaagd te krijgen. Ook bij onderhoudsgebreken kan het huurteam u bijstaan. Het huurteam komt desgewenst bij u thuis voor het maken van een puntentelling en een onderhoudsrapport. Ziecontact voor tijden en locaties.


Bewonersondersteuning
De bewonersondersteuner kan huurders individueel of in georganiseerd verband bijstaan bij onderhandelingen met de verhuurder als er sprake is van opknapbeurten, splitsvoornemens, renovaties en andere zaken. Zie contact hoe u een afspraak kunt maken.


Eigenaar-bewoners
Eigenaar-bewoners in Amsterdam-Zuid kunnen terecht bij gespecialiseerde medewerkers van het Wijksteunpunt Wonen met vragen over het functioneren van een VvE.  Er wordt een spreekuur, ook op afspraak, gehouden en cursussen over het appartementsrecht gegeven.


Huurdersverenigingen
Huurdersvereniging de Pijp en huurdersvereniging Zuideramstel, de lokale huurdersverenigingen, komen in breder verband op voor de belangen van huurders in het stadsdeel. Door in discussie te gaan met stadsdeel, gemeente, woningcorporaties en andere verhuurders houden zij het lokale huurbeleid scherp in de gaten.


Woningnetspreekuur
Het Wijksteunpunt Wonen Zuid houdt zelf geen woningnetspreekuur, maar ondersteunt de vrijwilligersgroepen die dit doen inhoudelijk. 


BuurtEnergieWinkel
Het Wijksteunpunt Wonen Zuid brengt haar expertise over energiebesparing graag bij projecten in, zoals bij de BuurtEnergieWinkel in het Groen Gemaal, Sarphatipark.


 

Deel dit: