Bericht

De stekker gaat er nu echt in voor Elektrisch Deelrijden De Pijp!

Geplaatst op 11 december 2021, 21:09 uur
Illustration

Zoals vaker bij initiatieven die niet direct in bestaand beleid van de gemeente passen, heeft de opstart van EDdePijp flink wat tijd gekost, maar we zijn heel blij om te melden dat er nu afspraken met de gemeente zijn om van start te gaan. De komende maanden gaan we hard aan de slag om een aantrekkelijke en betaalbare keuze aan deelauto's en andere vormen van duurzaam vervoer beschikbaar te maken voor de Hemony- en Willibrordusbuurt. Wanneer autobezitters overstappen en hun huidige parkeervergunning inleveren, zullen parkeerplaatsen worden opgeheven en ontstaat er meer ruimte. Zeer binnenkort zullen buurtbewoners zich kunnen aanmelden, dus houdt onze pagina in de gaten.
Om deze mijlpaal te vieren, hebben we samen met stadsdeelbestuurder Rocco Piers, betrokken ambtenaren, partners en bewoners op het Willibrordusplein het glas geheven. Op een mooi project door en voor de buurt!

In het kort zijn de afspraken met de gemeente als volgt:
- Voor iedere 5 parkeervergunningen die ingeleverd worden, zullen 4 parkeerplaatsen verdwijnen. Hierdoor zorgt het overstappen naar deelvervoer voor een verbetering van de openbare ruimte, zonder dat de parkeerdruk verhoogd wordt. De gemeente zal ervoor zorgen dat de buurt ook echt beslist wat er met de vrijgekomen ruimte gebeurt. Dat kan bijvoorbeeld groen zijn, of speelruimte voor kinderen, fietsparkeren… wat de buurt beslist.
- De buurthubs zullen op centrale plekken verspreid over de buurt aangelegd worden. Deze hubs zullen bestaan uit een vaste parkeerplaats en laadpaal voor de deelauto van EDdePijp en extra deelmobilteit naar keuze van de buurt. Dat kan bijvoorbeeld zijn elektrische bakfietsen, scooters of fietsen. Het aanleggen van de hubs wordt betaald vanuit het BuurtHubs-project van de gemeente Amsterdam.
- EDdePijp is een vereniging door en voor de buurt, zonder winstoogmerk. Het is belangrijk dat alle buurtbewoners zich hierbij kunnen aansluiten en kunnen profiteren van dit initiatief. Ook bewoners die nu geen auto bezitten, kunnen hiervan gebruik maken.
- Komend jaar zullen geïnteresseerde buurtbewoners zich kunnen aanmelden en meedoen met EDdePijp. Wanneer parkeervergunningen ingeleverd worden, zullen parkeerplaatsen worden opgeheven. Mochten deze deelnemers toch van gedachten veranderen en hun parkeervergunning terug willen, kan dit zeker. Met de gemeente is afgesproken dat er gebruik gemaakt kan worden van de zogenaamde spijtoptantregeling.
- EDdePijp zal samenwerken met een bestaande deelauto-leverancier. Welke leverancier en welk aanbod dat wordt, zal komende tijd beslist worden, samen met de buurt. Voorop staat dat er deelvervoer komt wat de buurt wil. Duurzaam, aantrekkelijk, betaalbaar en samen met de buurt!


Op de foto EDdePijp bestuurders Alp Çakir en Bas Groot samen met Rocco Piers.
Foto: Lex Banning

Deel dit: