Bericht

Enquête participatie Frans Halsbuurt

Geplaatst op 15 april 2021, 10:55 uur , door Fleur Le Belle

Beste bewoners van de Frans Halsbuurt,

Wij zijn vier bestuurskunde studenten aan de Hogeschool van Amsterdam. Op dit moment zijn wij bezig met een onderzoek naar burgerparticipatie in de Frans Halsbuurt. Dit is een kwantitatief onderzoek. Dat betekent dat het onderzoek voor een groot deel berust op enquêteresultaten. De respons op de enquête is voor ons zeer waardevol, omdat wij hiermee de gemeente Amsterdam kunnen voorzien van een goed advies, om participatieprocessen te verbeteren. 

Daarom vraag ik bewoners van de Frans Halsbuurt, hierbij vriendelijk om de enquête in te vullen. Dit is de link naar de enquête: https://tinyurl.com/hva-participatie.

Alvast ontzettend bedankt!

Met vriendelijke groet

Nora, Sam, Misaël & Fleur

P.S. bij dit bericht is ook een flyer toegevoegd. Deze flyer is eerder al in de Frans Halsbuurt uitgedeeld.