Nieuwe blogpost

Wijkcentrum de Pijp Weg?

logo
Wijkcentrum de Pijp

Als alles

Als politieke woorden smoren
Als politieke daden uitblijven
Worden politieke intenties doorbroken
Gaan democratische deuren dicht
Als alles
Als alles stil blijft
Als stadsdeel Zuid en gemeente Amsterdam stil blijven
#Wijkcentrumdepijpweg
#Vijftigjaarweg
#Democratieweg
#Participatieweg

Lees De Pijp Krant!
Hang de poster voor je raam!
Lees de uitgebreide informatie op www.wijkcentrumdepijp.nl
Wil je helpen? Zoom mee 2 juli!
Of mail info@wijkcentrumdepijp.nl