Bericht

Frans Halsbuurt, Inspraak geen schoolvoorbeeld van democratisch vernieuwing

Geplaatst op 15 juni 2020, 14:24 uur

Onderstaande flyer (in PDF) is verspreid in de  FransHalsbuurt.

De verkeerscommissie en de puccini commissie hebben grote zorgen geuit over het ontwerp wat er nu ligt. De gemeente (afdeling Ruimte&Duurzaamheid en Verkeer&Openbare Ruimte) heeft om die reden een alternatief ontwerp gemaakt. -zie hieronder-

Het projectteam wil echter doorgaan met het bestaande ontwerp en in straatsessies met de buurt praten over evt. kleine verschuivingen van fietsenrekjes en plantenvakken.


Wij vinden dat de buurt nu eerst volledig geïnformeerd moet worden over de zorgen van de experts en het alternatieve ontwerp. De buurt moest toch mee kunnen praten in dit proces? Dan moet de buurt exact weten wat er gaande is en heeft de buurt het recht om nu te kiezen of ze dit echt wil.
Dus vragen we het projectteam geen straatsessies maar eerst een brede (digitale) buurtbijeenkomst te organiseren en de experts aan het woord te laten.

Lees ook de brief van het comite FransHalsbuurtParkeervrij aan het College van B&W Amsterdam met het verzoek in te grijpen in dit knullige, weinig demokratische proces. 

In de inleiding van het Alternatieve Plan staat:

"de manier waarop dit erf is ‘ingevuld’ [door de Projectgroep] roept vragen op over gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en beheerbaarheid. De gestelde twijfels en vragen zijn vanaf vorig jaar op meerdere manieren met het project Frans Halsbuurt gedeeld, onder meer middels adviezen van de commissie Puccinimethode -een commissie die uitzonderingen op de Puccinimethode beoordeeld- en de Centrale Verkeers Commissie. Ook vanuit het Beheer Acceptatie Proces blijken er twijfels te zijn. Op het Voorlopig Ontwerp van mei 2020 is uiteindelijk negatief geadviseerd door de cie Puccinimethode. Het advies van de Centrale Verkeers Commissie is zeer kritisch (alhoewel het uiteindelijk wel tot een positief advies komt)".

 

Deel dit: