Bericht

Brief aan bewoners en ondernemers in de Frans Halsbuurt over de inspraak

logo
Buurtgroep Frans Hals Parkeervrij!

Lees de brief die het Comite Frans Halsbuurt Parkeervrij heeft verspreid onder alle bewoners en ondernemers in de Frans Halsbuurt. Zie hieronder bij Documenten

Het inspraakproces in de Frans Halsbuurt verloopt heel moeizaam, veel radiostilte (10 maanden) weinig terugkoppeling. Geen inzage in reaksies van anderen, geen antwoorden, geen discussie en geen interactie. Dit moest het ultieme nieuwe inspraakproces voorstellen.

Niets echter van dit alles; er is een projectgroep van het stadsdeel die alles bedisselt; alle macht blijft ouderwets liggen bij ambtenaren en bestuur.