Bericht

Bizar advies Centrale Verkeerscommissie over Frans Halsbuurt

Geplaatst op 15 mei 2020, 15:22 uur

Op 10 maart is het voorlopig ontwerp voor de Frans Halsburt voor de 3e keer behandeld in de Centrale Verkeerscommissie. De eerst 2 keer is de commissie niet akkoord gegaan met het ontwerp, deze derde keer wel.
Het is bizar wanneer je het verslag van de Centrale Verkeerscommissie leest.

Er wordt vrijwel unaniem negatief gereageerd op het woonerf-plan. Dat deze buurt niet geschikt is voor een inrichting waarbij voetgangers, fietsers, auto's, laad/los verkeer allemaal gebruik maken van dezelfde rijbaan (dus shared space). Hoe kan het dat de commissie dan toch akkoord is gegaan?


Het projectteam blijft vasthouden aan een woonerf inrichting, blijft er van overtuigd dat de buurt hier bewust voor gekozen heeft. En koste wat het kost moet dit idee doorgedrukt worden.

Al maandenlang vragen we aan het projectteam en de bestuurder of er niet beter aan de buurt uitgelegd kan worden wat woonerf inhoudt en wat de voor- of nadelen hiervan zijn. En hoe een alternatieve inrichting er uit kan zien (was al beloofd voor de bijeenkomst afgelopen juli!)

Vervolgens echt serieus en zorgvuldig de buurt laten beslissen waar hun voorkeur naar uitgaat. 

Het voorlopig ontwerp dat getoond is bij de Centrale Verkeerscommissie laat een Frans Halsbuurt zien ingericht als fietsenstalling omgeven met heggetjes.  Voetpaden zijn soms heel smal, geen minimale anderhalvemeter. Er is nauwelijks meer groen te bekennen.

 

Deel dit: