Nieuw bericht

Enquêteresultaten Frans Halsbuurt/planning data bijeenkomsten

geplaatst op 8 februari 19, 12:06 uur

In oktober waren er twee bijeenkomsten waarin bewoners en ondernemers uit de buurt meedachten over het participatietraject. Hierna werden enkele vragen gesteld in een schriftelijke en online enquête.
In totaal hebben 266 bewoners en ondernemers uit de Frans Halsbuurt meegedaan aan het onderzoek: een respons van 14 procent. Bekijk de uitkomsten van de enquête, zie document hieronder. De aangegeven wensen worden, indien haalbaar, zoveel mogelijk meegenomen in het vervolgproces.

Vervolg
Begin maart start de buurtparticipatie voor de definitieve herinrichting van de Frans Halsbuurt. Bewoners en ondernemers uit de Frans Halsbuurt geven vorm aan de openbare ruimte, met hulp van ontwerpers van gemeente Amsterdam. Onafhankelijke platform voor stedelijke innovatie en creatie Pakhuis de Zwijgerbegeleidt de buurtparticipatie. De uitnodiging voor de eerste bijeenkomst ontvangen bewoners en ondernemers uit de buurt in februari. Zie document Planning data.

Via de link hieronder komt u op de projectpagina: Frans Halsbuurt van de Gemeente Amsterdam

Foto