Nieuw bericht

FIETSPARKEREN

geplaatst op 31 januari 19, 10:10 uur, door Cok Oostveen

De werkgroep fietsparkeren is ontstaan uit de G250Werkt! Het doel van de werkgroep is het signaleren van knelpunten en het bedenken van oplossingen. Uitgangspunt is dat iedereen normale doorgang heeft op de trottoirs. Dit klinkt heel algemeen. Daarom wat meer uitleg.

Fietsen is voor veel buurtbewoners een normale zaak. Maar als er niet gefietst wordt dan moet de fiets wel ergens staan. Binnen in de woning is meestal niet mogelijk. Dus staat de fiets op straat. Er zijn overal in de buurt fietsenrekken en er worden geregeld nieuwe rekken bijgeplaatst. Blijkbaar is dit niet genoeg. Soms wordt de doorgaang op de trottoirs bemoeilijkt door geparkeerde fietsen en scooters. Voetgangers moeten zich ertussendoor wringen.  Maar juist de meest kwetsbare groepen (kinderwagens, rolstoelers, rollators, etc.) lukt dit niet. Zij moeten noodgedwongen de rijweg op.

Soms zijn het ook uitstallingen, reclameborden en terrassen die de doorgang moeilijk maken. Ook daar willen we aandacht aan besteden.

Maar als werkgroep kunnen we dit niet alleen. Wij hebben de hulp nodig van buurtbewoners. Zij kunnen knelpunten doorgeven. Graag met een foto en korte omschrijving. Maar ook bij het bedenken van oplossingen willen wij dit samen doen met betrokken buurtbewoners. Wie mee wil denken is van harte welkom bij ons volgende overleg. Dit is donderdag 14 februari om 19.30 uur in het Huis van de Wijk, kamer 11. Tweede van der Helststraat.