Nieuw bericht

G250Werkt! zoekt nieuwe medewerkers

geplaatst op 24 januari 19, 11:59 uur, door Cok Oostveen

Gebruikers van Hallo De Pijp zijn uiteraard bekend met G250Werkt! Velen zullen ook een of meerdere keren een van de bijeenkomsten bezocht hebben.

G250Werkt1 is een buurtplatform, een samenwerkingsverband tussen actieve buurtbewoners, ondernemeners, politici en ambtenaren. Op onze bijeenkomsten komen diverse thema's aan bod die in de buurt, onze Pijp, leven. Signalen worden omgezet in concrete doelen, voor problemen worden oplossingen gezocht, etc. Alles zoveel mogelijk in samenwerking met betrokkenen. Kortom een organisatie van en door de Pijp.

Elke bijeenkomst moet worden voorbereid. Dat gebeurt door een werkgroep. Deze werkgroep zoekt nu versterking. Wij zijn op zoek naar enkele enthousiaste buurtbewoners die zich willen inzetten voor G250Werkt! Daarbij is naast enige ervaring met organiseren enthousiasme en geworteldheid in de buurt heel belangrijk.

Aanmelden kan via de mail: cokos@dds.nl.

Cok Oostveen