Nieuw bericht

Parkeerplekken Frans Halsbuurt worden buurtplaatsen

geplaatst op 31 mei 18, 12:20 uur, door Bewoners van de Pijp

Buurtbewoners nemen initiatief om openbare ruimte opnieuw in te richten

Bewoners en ondernemers van de Frans Halsbuurt zijn op eigen initiatief begonnen met het omzetten van parkeerplekken naar ‘buurtplaatsen’. Dit zijn plekken waar op creatieve wijze ruimte wordt gemaakt voor fietsparkeren, laad -en losplekken en groenvoorzieningen.

De gemeenteraad heeft 14 maart besloten om in de Frans Halsbuurt net zoveel parkeerplaatsen op straat op te heffen als er in de garage onder de Boerenwetering bij komen. In dit geval gaat het om 600 parkeerplekken die boven de grond gaan verdwijnen. Gezien de beperkte openbare ruimte in de nauwe straten van de Frans Halsbuurt werd het besluit van de gemeenteraad door zowel bewoners als ondernemers enthousiast onthaald. Zo is er een schreeuwende behoefte aan fietsparkeerruimte, laad -en losplekken en een stoep met voldoende ruimte voor voetgangers en kinderen om te spelen.

Met de komst van de NZ-lijn zal die behoefte alleen maar toenemen. Tot op heden is echter onduidelijk wanneer de motie daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dit ondanks meerdere verzoeken aan de betrokken bestuurders om beperkende maatregelen te treffen. Nu is met de opening van de garage op 22 mei een situatie ontstaan waarbij er niet 600 maar 1200 autoparkeerplaatsen in de Frans Halsbuurt beschikbaar zijn. Maarten Naaijkens van platform ‘Bewoners van De Pijp’: ‘De motie is ruim 2 maanden geleden aangenomen. Nu ontstaat een situatie waarbij we juist meer auto’s in de buurt gaan zien. Terwijl de motie juist was aangenomen om een autoluwe buurt te creëren’.

Teveel kostbare tijd gaat nu verloren. Daarom heeft een aantal bewoners en ondernemers van de Frans Halsbuurt besloten om op eigen initiatief een aantal parkeerplaatsen in de Frans Halsbuurt opnieuw in te richten als ‘buurtplaats’ voor fietsparkeren, laad -en losplekken en groen. Naaijkens: “Het doel is inspiratie te bieden en de gemeente uit te nodigen tot een dialoog met bewoners en ondernemers in de Frans Halsbuurt. We hebben veel ideeën om tot een nieuwe invulling van de openbare ruimte te komen’.

6 foto's