Update

Project-update bij Frans Halsbuurt Herinrichting

geplaatst op 22 maart 18, 13:36 uur, door Frank van Dorp
Laatste Nieuws: Het is onduidelijk of de wethouder Litjens (VVD) de motie gaat uitvoeren. Die motie is immers tegen het zere been van de afdeling VVD-Amsterdam, die al een paar keer hebben gezegd dat de motie niet moet worden uitgevoerd. Sterker nog, ze pleiten inmiddels voor tweede garage onder de Boerenwetering voor bezoekers van de Pijp.

Daarom stuurden bewoners & ondernemers een brief aan B&W - ter aanmoediging om de motie direct uit te voeren:

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
per post en per email

en c.c. aan de gemeenteraad

Amsterdam, 20 maart 2018

Geacht college,

Woensdag 14 maart 2018 heeft de gemeenteraad bij agendapunt 12 een motie aangenomen inzake een parkeervrije Frans Halsbuurt.

Uiteraard gaan wij uit van een adequate en voortvarende uitvoering van deze motie.

Tot onze schrik vernemen wij echter uit berichten in de media dat wethouder Litjens c.q. het college voornemens is de motie niet of niet geheel uit te voeren dan wel de uitvoering over te laten aan stadsdeel Zuid.

Wij gaan er van uit dat het college in tegenstelling tot de berichten in de media de motie geheel en voortvarend zelf zal uitvoeren en ontvangen daarover van u graag op korte termijn een bevestiging.

Voor uitvoering van de motie en ter voorkoming van een onnodige schadeclaim is het noodzakelijk dat u op zeer korte termijn de aanbestedingsprocedure voor de herinrichting van de Frans Halsbuurt stopt c.q. de voorlopige gunning intrekt. Dit is een actie die het college zelf moet doen. Ook van die actie horen wij graag op korte termijn wanneer u die uitvoert.

Met vriendelijke groeten,

Comité Boerenweteringbuurtgarage,
namens deze,
Mareike Koster

Ondernemers Frans Halsbuurt,
namens de BIZ in oprichting,
Arnold Gruppen

Platform Bewoners van de Pijp
Namens deze,
Gertrude van der Ven