Bericht

Gebiedsplan De Pijp en Rivierenbuurt 2018

geplaatst op 21 december 17, 22:55 uur, door Gebiedsteam De Pijp en Rivierenbuurt, Gemeente Amsterdam

Het gebiedsplan voor De Pijp/Rivierenbuurt 2018 is op 20 december 2017 vastgesteld door de bestuurscommissie in stadsdeel Zuid. 
De Pijp bestaat uit drie buurten: Oude Pijp, Nieuwe Pijp en Zuid-Pijp. De wijk wordt gekenmerkt door een levendige mix van wonen met winkels, horeca, kleine bedrijven en maatschappelijke voorzieningen.
De Diamantbuurt is onderdeel van de Zuid-Pijp, maar wordt in het gebiedsplan vaak apart benoemd.

Extra aandacht
Het gebiedsplan 2018 De Pijp/Rivierenbuurt biedt een overzicht van onderwerpen die komend jaar extra aandacht krijgen; het is geen uitputtende lijst van alle projecten in het gebied. De thema’s in het plan komen voort uit de gebiedsagenda, die in 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld.

In De Pijp/Rivierenbuurt geven we extra aandacht aan:

Het verbeteren van de leefbaarheid door het aanpakken van horecaoverlast, fietsparkeren, zwerfvuil  vrachtvervoer.
Meer ruimte in de straat voor voetgangers en mensen met een beperking.
Ondersteuning van kwetsbare bewoners door armoede en eenzaamheid te verlichten, en speciale aandacht voor de jongeren in Zuid.
Het versterken van de saamhorigheid in de wijk door extra ondersteuning bij burenhulp en vrijwilligerswerk.
Het stimuleren van vele vormen van participatie, van ‘meepraten’ over de agenda tot ‘zelf doen’ in maatschappelijke initiatieven.
Verbetering van de verkeersveiligheid.
Doen wat nodig is

Voor het opstellen en uitvoeren van het gebiedsplan is de inbreng van bewoners, ondernemers en partners essentieel. Bestuurders en ambtenaren zijn doorlopend in gesprek met bewoners(groepen), ondernemers, professionals en vrijwilligers, onder meer om te peilen wat er leeft in de buurt. Om een breder beeld te krijgen zijn er in 2016 en 2017 ook online enquêtes gehouden. Zo is de gemeente beter in staat om te doen wat nodig is.

.


 


 
 
 
 

Nog geen reacties