Activiteit

Spreekuur Woon! Zuid

elke dinsdag   |   9:00 - 11:00 uur   |   Huis van de Wijk de Pijp

!WOON geeft bewoners informatie en advies over huren, kopen, energie, organisatie en participatie.

We zijn er voor huurders, kopers en woningzoekenden.

We zijn een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, het belang van de bewoners staat voorop. Veel van ons werk wordt betaald door de gemeente. Regelmatig worden we ook ingehuurd om bewoners bij te staan in een proces van renovatie of herstructurering. Dan is de bewonersorganisatie opdrachtgever en betaalt de verhuurder de kosten.

We adviseren bewoners over en helpen met oplossen van problemen rond huren, onderhoud, renovatie,Verenigingen van Eigenaren, energie, woningzoeken, prettig wonen voor ouderen en andere woning en woonomgeving gerelateerde zaken.

Deze diensten zijn gratis voor bewoners, het is een service die betaald wordt door de gemeente.

We werken samen met bewoners aan energiebesparing, woningkwaliteit, langer thuis wonen voor ouderen, organisatie van bewoners en nieuwe vormen van participatie.
We adviseren huurdersorganisaties bij het overleg met hun verhuurder.

type:  Spreekuur
datum di 19 november 2019
gestart op di 18 september 2018
beëindigd op vr 20 maart 2020