Activiteit

Presentatie

dinsdag 3 juli 2018   |   19:00 - 21:00 uur   |   Hotel Pestana

De  gemeenteraad heeft op 9 november 2017 het besluit genomen om een ondergrondse parkeergarage te realiseren onder het Willibrordusplein. De afgelopen maanden heeft het ontwerpteam, samen met een aantal buurtbewoners en stakeholders gewerkt aan een definitief ontwerp voor het Willibrordusplein. Ook is bruikbare informatie opgehaald bij  jonge gebruikers van het huidige plein.
Wat moet blijven en wat zijn de wensen voor het toekomstige plein? Het ontwerpteam heeft al deze informatie opgehaald en verwerkt in een definitief ontwerp. Op dinsdag 3 juli presenteert het ontwerpteam het definitieve ontwerp.  Daarbij geeft het ontwerpteam een uitgebreide toelichting op de keuzes die zijn gemaakt. Er is extra aandacht voor de volgende onderdelen:de toegangsvoorzieningen van de garage; de fietsroute over het plein en de mogelijkheden voor sport en spel.


Klankbordbijeenkomst –thema BLVC
Daarnaast informeren wij u graag over de stand van zaken van de overige aspecten rond de parkeergarage. Dit doen wij tijdens een klankbordbijeenkomst op dinsdag 19 juni. Tijdens deze bijeenkomst staat het thema bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) tijdens de bouw centraal. We horen graag uw ideeën en wat u hierbij belangrijk vindt. Indien mogelijk verwerken we dit in het BLVC kader, waarin de eisen worden gesteld voor de aannemer, die de garage gaat bouwen. Ook kunt u deze avond bij ons terecht voor vragen over de technische aspecten van de uitvoering, zoals de monitoring van de omgeving rondom de garage tijdens de bouw en de bereikbaarheid van uw woning.

Klankbordbijeenkomst Willibrordusgarage – thema BLVC
Datum: dinsdag 19 juni 2018
Tijd: tussen 19.00 en 20.30 uur
Locatie: Hotel Pestana Amsterdam Riverside, ingang Conference Center 
Amsteldijk 67, Amsterdam

Achtergrond
De toekomstige locatie voor deze nieuwe ondergrondse parkeergarage ligt onder het plein ('Willibrordusplein') tussen de Servaes Noutsstraat, de Willibrordusstraat en de Ceintuurbaan. Deze garage is bestemd voor vergunninghouders en bezoekers en biedt in de nabije toekomst plek aan 216 à 266 auto’s. Vergunninghouders uit de Sarphatiparkbuurt, Hemonybuurt, Willibrordusbuurt en de Van der Helstpleinbuurt krijgen straks toegang tot de garage, die volgens de huidige planning, in 2022 gereed is. Vergunninghouders betalen voor deze garage niets extra, zij kunnen met hun huidige vergunning voor parkeren op straat ook kosteloos gebruik maken van de garage.

Aanmelden of meer informatie
Wij vragen  u om u vooraf via ons mailadres aan te melden voor de eindpresentatie van het definitieve ontwerp van het Willibrordusplein en/of de klankbord bijeenkomst. Bent u niet in de gelegenheid om deze bijeenkomsten bij te wonen? Na afloop publiceren wij ook informatie op de website.

U  kunt uw vragen en/of suggesties ook voorafgaand aan de bijeenkomsten, sturen per mail naar: willibrordusgarage@amsterdam.nl. Of neem telefonisch contact op met Bernard Kroeger, omgevingsmanager van project Willibrordusgarage via tel. 06 – 5398 6394.