Activiteit

Lancering 'De Schone Pijp'

woensdag 18 januari 2017   |   16:30 - 17:30 uur   |   Wijkcentrum De Pijp

Op woensdag 18 januari wordt de campagne ‘De Schone Pijp’ gelanceerd. Ondernemers, bewoners, politici en ambtenaren zijn welkom om aanwezig te zijn bij Wijkcentrum De Pijp en onder het genot van hapjes en drankjes (van de plaatselijke ondernemers natuurlijk) gezamenlijk deze campagne te lanceren.

Ondernemers en bewoners in de Noord-Pijp hebben afgelopen najaar de handen ineen geslagen, samen ‘Actieplan De Schone Pijp’ geschreven en ‘Werkgroep De Schone Pijp’ opgericht. De buurt trekt hiermee aan de bel, het grote afvalprobleem in de Pijp moet aangepakt worden.

Dit initiatief van ondernemers en bewoners, leidend tot een samenwerking met het stadsdeel is uniek. De intentie is een commitment voor de komende 2 jaar, waarbij met name in 2017 hard gewerkt zal worden aan een ommezwaai. Zowel bij de verschillende diensten en de coördinatie hiervan, maar ook bij de bewoners en ondernemers. De benodigde financiële middelen zijn inmiddels in kaart gebracht en aan de wethouder voorgelegd. De hoop in de buurt is dat ‘Actieplan De Schone Pijp’ dusdanig past in het ‘Aanvalsplan Schoon Amsterdam 2017' dat de werkgroep samen met stadsdeel Zuid de middelen krijgt om de komende twee jaar verder samen te werken, ideeën te ontwikkelen en de buurt te betrekken, met als resultaat een Schone Pijp.

Zowel wethouder Choho als stadsdeel-bestuurder Paul Slettenhaar hebben aangegeven bij de lancering op 18 januari aanwezig te zijn.

 

kosten gratis