Activiteit

Hotspot-aanpak Hemonystraat

maandag 16 januari 2017   |   18:00 - 21:00 uur   |   Wijkcentrum De Pijp

Hemonystraat/Hemonylaan is één van de zogenaamde 'hotspots' in de Pijp. Voor een aantal hotspots wordt in Januari een avond georganiseerd met direct betrokkenen. Voor de Hemonystraat is dat 16 januari. Bij deze een oproep aan iedereen die mee wil en kan denken/helpen aan oplossingen voor de afval hotspot Hemonystraat. 

16 januari 2017 18.00 in Wijkcentrum de Pijp in de Gerard Doustraat 133.

Allereerst gaan we intensief aan de slag met het Interventiekompas. 
Met het Interventiekompas breng je in kaart wat de motieven of redenen zijn van je doelgroep om regels na te leven of te overtreden en maak je een inschatting van het aantal mensen in je doelgroep, dat de regels vanwege bepaalde motieven naleeft dan wel overtreedt. Als je de motieven in kaart hebt gebracht, kom je een ideeënwereld binnen.

In de ideeënwereld krijg je een op jouw situatie toegesneden advies. Je krijgt te zien welke gedragsmechanismen mogelijk een rol spelen in jouw situatie en je krijgt inspirerende praktijkvoorbeelden om via deze gedragsmechanismen de naleving te verhogen.

Door in een sessie van drie uur samen met de doelgroep naar verschillende belemmeringen, (on)mogelijkheden en gedragingen te kijken geeft het kompas uiteindelijk een richting aan. In deze richting kan vervolgens een interventie gezocht worden.

Voor een uitgebreide uitleg verwijs ik u door naar:
http://duwtje.com/review-interventiekompas/

Tijdens de sessie wordt er voor eten en drinken gezorgd.
Wilt u voor 5 januari laten weten of u komt?

Ruben van der Hulst 
Gemeente Amsterdam
r.hulst@amsterdam.nl

 

aanmelden Aanmelding vooraf noodzakelijk